ข้อเสนอรัฐธรรมนูญประชาชน 2558 ฉบับสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป

โลโก้ สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป ตามที่คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ มีกำหนดการร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 ก่อนนำไปให้ประชาชนลงมติ โดยร่างแรกจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในเดือนมกราคม 2559 นั้น
คณะทำงานยุทธศาสตร์สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป (สชป.) ได้จัดประชุมสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป (สชป.) ครั้งที่ 4 ขึ้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เพื่อประมวลเนื้อหาข้อเสนอรัฐธรรมนูญของประชาชน และนำเสนอต่อสาธารณะ
สนใจเนื้อหาสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด “รัฐธรรมนูญใหม่ : สร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ฯ” ได้

ดาวน์โหลด ข้อเสนอรัฐธรรมนูญของสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>