สถานการณ์ปัจจุบัน

“ประยุทธ์”แง้มร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว เผยมีเนื้อหาบางส่วนเอื้อให้คสช.ทำงาน วางระบบตรวจสอบถ่วงดุลกับรัฐบาล

July 23, 2014

12 กรกฎาคม 2557 “ประยุทธ์” แง้มร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว เผยมีเนื้อหาบางส่วนเอื้อให้คสช.ทำงาน วางระบบตรวจสอบถ่วงดุลกับรัฐบาลเข้ามาบริหาร ส่วน คสช.คงอำนาจต่อ คุมงานความมั่นคง ขณะที่ “สภาปฏิรูป” มีที่มาจากผู้เชี่ยวชาญ 11 กลุ่ม รวมกับผู้แทนจังหวัด คัดจังหวัดละ 5 คนก่อนเลือกให้เหลือ 1 คน เดินหน้ายกเครื่องประเทศ ร่างรัฐธรรมนูญถาวร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อค่ำวานนี้ (11 กค.) โดยระบุตอนหนึ่งถึงรายละเอียดในร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว และโครงสร้างของสภาปฏิรูปที่จะดำเนินการปฏิรูปประเทศให้เสร็จภายในปี 2558 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว คสช.จัดทำไว้โดยฝ่ายกฎหมาย มีเนื้อหาไม่เกิน 50 มาตรา ระบุให้รัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นภายในเดือน ก.ย.ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองที่มีเป็นจำนวนมากให้เป็นผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวังของประชาชน อย่างไรก็ดี อาจจะต้องมีข้อจำกัดบางประการอยู่บ้างในรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพราะหากใช้วิธีการบริหารราชการปกติทุกเรื่องอย่างที่ทุกคนหรือหลายๆ ฝ่ายต้องการ ก็จะแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ได้แน่นอน ฉะนั้นจะไม่เกิดประโยชน์ ต้องให้เวลา คสช. […]

“วิษณุ” เผยหากปฏิรูปประเทศไม่เสร็จใน1ปี เตรียมให้สนช.บรรจุแผนที่ค้างเข้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันที

July 23, 2014

20 กรกฎาคม 2557 นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “อาทิตย์สโมสรกับวิษณุ” ออกอากาศทางช่องทีเอ็นเอ็น 24 โดยตอนหนึ่งนายวิษณุได้กล่าวถึงกระบวนการของสภาปฏิรูปและสภานิติบัญญัติ ว่า เมื่อ 6-7 เดือนที่ผ่านมามีประชาชนหลายต่อหลายกลุ่มออกมาแสดงความไม่พอใจหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมไทย แต่สิ่งที่หนึ่งทุกกลุ่มเห็นตรงกันคือเรื่องการปฏิรูป และในเวลานี้ถือเป็นเวลาที่สมควรที่สุดเพราะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.ได้ให้สัญญาว่าหากตั้งธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมาแล้วก็จะจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่จะทำหน้าที่ออกกฎหมายแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต่อจากนั้นก็จะจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ นายวิษณุกล่าวว่า ส่วนอีกองค์กรที่ทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศคือสภาปฏิรูปโดยจะแบ่งหัวข้อการปฏิรูป อาทิ การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปการเลือกตั้ง การปฏิรูปการเข้าสู่อำนาจการตรวจสอบการใช้อำนาจต่างๆ การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น การศึกษา การสื่อสารมวลชน รวมทั้งเศรษฐกิจสังคม แต่จะปฏิรูปกันอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคนในสภาปฏิรูปซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันได้เพราะยิ่งมากคนก็มากความ ดังนั้นเราก็ต้องมีกระบวนการในการพิจารณาความเห็น อย่างไรก็ตามคนที่มาทำหน้าที่กรรมาธิการปฏิรูปต้องมีเป้าหมายหมายที่ตรงกัน ทั้งนี้หากข้อสรุปใดและลงมติแล้วก็สามารถทำได้เลยตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี หรือเป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็สามารถปฏิบัติได้ทันที “แต่อะไรก็ตามที่ต้องแก้ตัวบทกฎหมาย เช่น การปฏิรูประบบภาษี การปฏิรูปการกระจายรายได้ การปฏิรูปการเมืองการปกครอง การปฏิรูปการเลือกตั้ง เราก็ต้องไปเปลี่ยนหรือออกกฎหมายเพื่อนำเข้าสภานิติบัญญัติ ตาม “แนวทางสภาปฏิรูปคิด สภานิติบัญญัติทำ” ซึ่งกระบวนทั้งหมดนี้หัวหน้าคสช.ระบุไว้ว่าต้องใช้เวลา 1 […]

“ประยุทธ์”ยันไม่ล้ม30บาทรักษาทุกโรค เตือนอย่าหูเบา เดินหน้าปฏิรูปขั้น2ทั้ง11เรื่อง เปิดทุกส่วนสมัครสภาปฏิรูป

July 23, 2014

18 กรกฎาคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในขณะนี้ของคสช. ว่า ปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า เราจะพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะแก้ปัญหาให้ลุล่วง ซึ่งมีปัญหาที่เกี่ยวข้องอยู่หลายมิติด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมของไทย อาจจะต่างกับต่างประเทศอยู่บ้าง บางอย่างต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ประยุกต์ให้เข้ากับคนไทย ประเทศไทย สิ่งสำคัญประการแรกที่เราต้องคำนึงถึงคือเราจำเป็นต้องดูแลคนไทย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนในลำดับแรก ปัญหาด้านอื่นๆ ก็จะลดลง ส่วนเรื่องการสื่อสารและระบบโทรคมนาคมของไทย เท่าที่ทราบในขณะนี้ยังไม่มีความมั่นคง ทันสมัยที่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารกิจการขององค์กรของรัฐ ให้สามารถรองรับการใช้คลื่นความถี่ โดยมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่การบริการกับประชาชนอย่างแท้จริง ขณะนี้อยู่ในขั้นกำลังศึกษาหาวิธีการที่ดีที่สุดในระยะต่อไป ในเรื่องของการปรับปรุงภาษีทั้งระบบ กำลังอยู่ในขั้นการศึกษา และหาวิธีการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่เสียภาษี ทั้งนิติบุคคล ผู้ประกอบการ และอื่นๆ อีกมากเพื่อเป็นการยกระดับให้คนไทยทุกคนมีรายได้ที่ดีขึ้น รัฐสามารถดูแลเรื่องสวัสดิการของคนไทยได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง สำหรับเรื่องพลังงาน ทั้งน้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และอื่นๆ อยู่ในขั้นของการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันเราได้ดำเนินการในมาตรการชั่วคราวไปในหลายเรื่องด้วยกัน ทุกท่านคงทราบดี พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เรื่องรัฐวิสาหกิจ มีรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง […]

แถลงการณ์ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.)

December 20, 2013

แถลงการณ์ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) รักษาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ นำพาสังคมไทยออกจากความรุนแรง ไปสู่การปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง จากการที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. …. ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ อันนำมาซึ่งความไม่พอใจของประชาชนจำนวนมาก ก่อให้เกิดการชุมนุมประท้วงเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ ฯ ดังกล่าว รวมทั้งการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน แถลงปฏิเสธอำนาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งและความสับสน เกี่ยวข้องกับหลักการและวิถีทางประชาธิปไตย คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เห็นว่า ขณะนี้ปัญหาความขัดแย้งและการเผชิญหน้ากำลังลุกลาม บานปลาย ขยายตัว และเสี่ยงต่อความรุนแรงที่อาจยุติลงด้วยการนองเลือด จนอาจกลายเป็นวิกฤติการณ์อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองของไทย เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ นำพาสังคมไทยออกจากความรุนแรง กป.อพช. ขอเสนอจุดยืนและข้อเรียกร้องไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา ดังนี้ ๑. ในสถานการณ์เฉพาะหน้านี้ สถาบันและองค์กรที่เป็นหลักของระบอบประชาธิปไตย อันได้แก่ รัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมา โดยยึดถือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่ทุกฝ่ายจำต้องยอมรับเป็นกติการ่วมกันไปก่อน ๒. ในสถานการณ์เฉพาะหน้านี้ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และกลุ่มประชาชนที่กำลังเคลื่อนไหวทุกกลุ่ม ต้องถอยกันคนละก้าว […]