ติดต่อเรา

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
ที่อยู่ 409 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ชั้น 3 ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2691-1216 โทรสาร 0-2691-1216
อีเมล ngocod.thai@gmail.com

แผนที่
mapTVS

Comments

 1. วสันต์ ประกันสรี says:

  ผมอยากติดต่อขอทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวของทางเว็บ และอยากได้ช่องทางการติดต่อกับคณะกรรมการฯ และภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวเพื่อสังคม จะพอติดต่อได้อย่างไรบ้างครับ เพราะตอนนี้สถานีมีรายการชื่อ เวทีประชาชน เลยอยากได้ข้อมูลและช่องทางติดต่อเพื่อจะเป็นอีกเวทีในการนำเสนอข่าวสารได้ครับ ขอบพระคุณครับ

  1. ngocod says:

   คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
   ที่อยู่ 409 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ชั้น 3 ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรงเทพฯ 10310

   โทรศัพท์ 0-2691-1216 โทรสาร 0-2691-1216
   อีเมล ngocod.thai@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>