กฎอัยการศึก กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีเหมืองแร่ประเทศไทย

September 25, 2014

ข้อเสนอ
1. ยกเลิกกฎอัยการศึกเพื่อเปิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกลับคืนมา โดยรัฐบาล คสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับรองสิทธิชุมชนตามมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
2. ต้องชะลอการพิจารณากฎหมายแร่และกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิเสรีภาพของประชาชนในสภานิติบัญญัติเพื่อนำไปพิจารณาในรัฐสภาหลังจากการมีเลือกตั้งในอนาคตต่อไป

“ระบบหลักประกันสุขภาพ ยุค คสช. ปฏิรูปอย่างไร? เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ”

September 11, 2014

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) จัดเวทีเสวนาทิศทางปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 ‘ระบบหลักประกันสุขภาพยุค คสช. ปฏิรูปอย่างไรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ’ ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม กรุงเทพฯ

ยื่นหนังสือผวจ.สงขลารื้อจัดระเบียบทะเลสาบ

August 18, 2014

14 สิงหาคม 2557 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยื่นหนังสือสนับสนุนผวจ.สงขลา เดินหน้ารื้อถอนจัดระเบียบโพงพางทะเลสาบคืนพื้นที่ธรรมชาติ ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา กลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสงขลารวม 00 คน เข้ายื่นหนังสือนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนให้ทางราชการรื้อถอนและจัดระเบียบโพงพางและขุดลอกร่องน้ำในทะเลสาบสงขลา นายวิชาญ ไชยทอง กำนันตำบลทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา ในฐานะตัวแทนชมรมกำนันฯ เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับแนวคิดและนโยบายการจัดระเบียบโพงพางในทะเลสาบสงขลา เนื่องจากที่ผ่านมาได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในร่องน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะการประกอบกิจการโพงพางของราษฎรในร่องน้ำทะเลสาบสงขลา ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกีดขวางการเดินเรือ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จึงขอสนับสนุนให้ทางราชการรื้อถอน/จัดระเบียบโพงพางและขุดลอกร่องน้ำใน ทะเลสาบสงขลา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และ ทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย จากนั้นนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้กลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสงขลา เข้าพบ เพื่อหารือและรับหนังสือ และชี้แจงถึงความคืบหน้าในการดำเนินงาน การจัดระเบียบโพงพางและขุดลอกร่องน้ำในทะเลสาบสงขลา ว่า ได้เรียกทุกฝ่ายมาหารือเพื่อหาข้อยุติและแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด เนื่องจาก ขณะนี้ต้องยอมรับว่าทะเลสาบสงขลาประสบปัญหาอันเกิดจากโพงพาง ทั้งการทำให้ร่องน้ำตื้นเขิน การกีดขวางทางเรือ รวมถึงความไม่เป็นระเบียบที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน “ขอยืนยันว่าการทำโพงพางซึ่งเป็นวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวประมงในทะเลสาบสงขลายังคงมีต่อไป แต่จะต้องมีการจัดระเบียบให้มีความมั่นคงและดีกว่าเดิมเพื่อไม่ให้กีดขวางการสัญจรทางเรือ […]

ยึดบ้านที่ดินกว่า100ล้านบาทในป่าสงวน

August 18, 2014

7 สิงหาคม 2557 ยึดบ้านที่ดินทำด้วยไม้สักทั้งหมด ค่ากว่า 100 ล้านบาท คนงานอ้างญาติจ้างมากรีดยางให้ เชน เทือกสุบรรณ พล.ต.วรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดทหารบกเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พ.อ.สมหมาย บุษบา เสนาการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 2 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 อุดรธานี สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูหลวง นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ สนธิกำลัง ทหารจากจังหวัดทหารบกเลย เจ้าหน้าที่รักษาป่า ลย.13 นาสี กำลังชุดเฉพาะกิจศรีสองรัก จำนวนกว่า 100 นาย เข้าตรวจยึดบ้านขนาดใหญ่ ราคากว่า 100 ล้านบาท บนเนื้อที่ 158 ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้ว และป่าดงปากชม บริเวณบ้านโนนทอง หมู่ 10 […]

ภาคประชาสังคม จี้ คสช.ตรวจสอบ บอร์ดองค์การเภสัช แม้ลาออกก็ปัดความรับผิดชอบไม่ได้ จี้สำนึกปลัดสธ.อย่าลอยตัว

July 10, 2014

สืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมด้านสุขภาพเปิดเผยพฤติการณ์ เป็นผลให้บอร์ดองค์การเภสัชกรรมลาออก 10 คนมีผลวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดย 2 คน ที่เหลือซึ่งไม่ได้ลาออกเนื่องจากเป็นบอร์ด อภ. โดยตำแหน่ง ได้แก่ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผอ.อภ. และนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นางสาวสุภัทรา นาคะผิว โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่าประเด็นข้อกังขาของการบริหารงานของ ผอ.อภ.คนปัจจุบันและบอร์ดชุดนี้มีมาตลอดอย่างต่อเนื่อง ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา อภ.ไม่สามารถดำเนินการตามพันธกิจขององค์การเภสัชกรรมได้ ข้ออ้างที่ว่าโรงงานมีปัญหาคุณภาพต้องปรับปรุงจนทำให้ยาสำคัญหลายตัวขาดแคลนไปทั่วประเทศเป็นข้อแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้น พันธกิจขององค์การเภสัชกรรมคือต้องผลิตและจัดหายาที่มีคุณภาพให้ประชาชน แต่กลับปล่อยให้ยาสำคัญหลายชนิดขาดสต็อก ทั้งยาเบาหวาน ความดัน ยาจิตเวช เอชไอวีและอื่นๆ แล้วผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องใช้ยาทุกวันจะทำอย่างไร โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่าแม้บอร์ดองค์การเภสัช 10 คนลาออก แต่ก็ไม่ใช่การปัดความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในการบริหารงานได้ คสช.ควรดำเนินการเพื่อการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส โดยการ (1) ตั้งกรรมการสอบประเด็นต่างๆที่มีการร้องเรียน (2) ให้ นพ.สุวัช ผู้อำนวยการ อภ.พิจารณาตัวเอง เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหลายประเด็น จะไม่แสดงความรับผิดชอบได้อย่างไร (3) […]

ข้อเสนอรัฐธรรมนูญ 2550

July 8, 2014

หนังสือเล่ม ข้อเสนอรัฐธรรมนูญ 2550 ข้อเสนอรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กล่าวนำ อาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิรูปการเมือง โดยมีเจตนารมณ์ต้องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ แต่ในระยะเวลาเกือบเก้าปีที่ผ่านมาเจตนารมณ์ดังกล่าวยังไม่อาจบรรลุผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง แม้ว่าประชาชนและชุมชนได้เพียรพยายามใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญอย่างเต็มกำลังก็ตาม เนื่องจากนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลได้กระทำการละเมิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิเสธละเลยและเพิกเฉยสิทธิหรืออำนาจของประชาชนและชุมชนในการร่วมกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การร่วมกำหนดโครงการพัฒนา การร่วมจัดการและเข้าถึงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การร่วมเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ตลอดจนการมีสิทธิได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม แต่การปฏิรูปการเมืองกลับถดถอยเลว ร้ายลงไปอีก เมื่อมีการยึดอำนาจโดยทหารหรือที่เรียกตนเองว่า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ(คมช.)เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะยึดอำนาจได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ อันเป็นการเพิกถอนสิทธิหรืออำนาจของประชาชนที่ได้รับการประกันไว้ในรัฐธรรมนูญโดยสิ้นเชิง ดังนั้นการต่อสู้เพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจึงเป็นภารกิจร่วมกันของผู้คนที่หวงแหนสิทธิเสรีภาพและระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการสืบทอดเจตนารมณ์การปฏิรูปการเมืองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ที่มุ่ง “ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ” หรือ หมายถึง “การลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สร้างประชาธิปไตยกินได้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม” นั่นเอง เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นำไปสู่การปฏิรูปการเมืองจึงสมควรนำเนื้อหาสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธ ศักราช ๒๕๔๐ กลับมาใช้ใหม่ โดยการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการ“การลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สร้างประชาธิปไตยกินได้ […]