ความมั่นคงทางอาหารภายใต้วิกฤติการเมืองและเศรษฐกิจ

July 9, 2014

ความมั่นคงทางอาหารภายใต้วิกฤติการเมืองและเศรษฐกิจ ปาฐกถาในงานสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2557 โดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ 1.วิกฤติการเมืองและเศรษฐกิจ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่บ้านเมืองไม่ได้อยู่ในสภาพปกตินัก ด้วยขณะนี้เรากำลังอยู่ในยุควิกฤตประชาธิปไตย และวิกฤตนี้ได้เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาปากท้องของคนในสังคมไทยทั้งหมดทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในขณะที่รัฐบาลตะวันตกหลายประเทศต่อต้านการรัฐประหาร โดยตัดความช่วยเหลือและความสัมพันธ์ทางทหาร ไปจนถึงการปฏิเสธที่จะลงนามความตกลง และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางการค้าสำคัญอื่นๆ เช่นการตัดสิทธิจีเอสพี ซึ่งให้สิทธิอุตสาหกรรมบางสาขาส่งออกสินค้าไปยังยุโรปในอัตราภาษีต่ำ และ กระแสต่อต้านอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ สิ่งเหล่านี้ประเดประดังเกิดขึ้นพร้อมกับวิกฤตทางการเมืองของประเทศ 2.มีสติรับมือปัญหาวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจ เราคงต้องมองมิติวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจครั้งนี้อย่างรอบคอบ โดยไม่ด่วนต่อต้านท่าทีของตะวันตก ขณะเดียวกัน เราต้องไม่ตกหลุมพรางการเอาอกเอาใจตะวันตกหรือประเทศอื่นใด เพียงเพื่อให้พวกเขายอมรับสถานภาพระบอบการเมืองที่กำลังเป็นอยู่ ดังที่กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนเตือนว่า การเปิดเสรีการค้าและยอมรับกติกาการค้าของตะวันตกหลายครั้งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร เช่น การแก้ไข พ.ร.บ.สิทธิบัตรยา เอาใจรัฐบาลสหรัฐ และการยกเลิกเก็บภาษีสารเคมีเกษตร เอาใจบริษัทเคมีเกษตรต่างชาติ เกิดขึ้นในสมัยรสช. การลงนามใน JTEPA ซึ่งเปิดช่องให้เอา “สินค้า” ขยะของญี่ปุ่นมาทิ้งในประเทศเกิดขึ้นในสมัยคมช. เป็นต้น ผมเรียกร้องให้คนที่เอาใจช่วยคสช.และคนที่ระแวงและไม่ไว้วางใจ ร่วมกันกดดันมิให้มีการยอมรับอนุสัญญายูพอฟ 1991 การขยายสิทธิบัตรยา หรือยอมรับการปลูกพืชจีเอ็มโอที่มีบริษัทข้ามชาติผูกขาดเมล็ดพันธุ์หมดทั้งโลก ซึ่งจะกระทบกับความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรกร และประชาชนทุกคนที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงยา 3.ประเด็นการต่อต้านอุตสาหกรรมอาหารไม่ใช่การกีดกันทางการค้าและปัญหาไม่ได้อยู่แค่เพียงประเด็นการค้ามนุษย์ การหยิบยกเรื่องการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมกุ้ง/อุตสาหกรรมอาหารของสื่อยุโรปและรัฐบาลสหรัฐจะเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเจริญโภคภัณฑ์และประชาชนไทยโดยรวม การที่เจริญโภคภัณฑ์กลายเป็นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตอาหารสัตว์ของโลกแซงหน้าไท สันฟู้ด […]